verzekeringen

VERZEKERINGEN EN SCHADEAFHANDELING

Elke VvE heeft een eigen verzekeringspakket, daarin zit minimaal een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering (WA). Deze zijn verplicht bij wet.

Dat betekent dat u bepaalde schades via uw VvE kunt afhandelen. Naast de verzekering(en) van uw VvE zijn er ook zaken die u zelf kunt verzekeren. Klik op onderstaande items voor meer informatie:

Opstalverzekering VvE
De opstalverzekering dekt schade aan het casco van het gebouw en aan de gemeenschappelijke voorzieningen, die ontstaan is door onvoorziene omstandigheden. Denkt u hierbij aan storm, lekkages en inbraak. Ook bepaalde gevolgschade in de woning wordt vergoed.

Wilt u precies weten waar uw VvE voor verzekerd is? Klik hier om in te loggen in uw digitale VvE-dossier, onder Gebouwbeheer, Contracten, treft u de polis van uw VvE aan. U ziet welke verzekeringen er zijn afgesloten en bij welke verzekeringsmaatschappij. Vragen over de polisvoorwaarden of andere vragen in relatie tot de verzekeringspolis kunt u stellen via polis@vvebeheer-amsterdam.nl.

Spelregels indienen schade
De verzekeraar stelt strikte voorwaarden aan schademeldingen:

  • Oorzaak schade: zonder oorzaak kan de verzekeraar niet beoordelen of de schade onder de dekking van de polis valt. Er moet dus eerst bekend zijn waardoor de schade is ontstaan.
  • Aangifteformulier (proces-verbaal): voor schade veroorzaakt door een derde moet altijd aangifte worden gedaan bij de politie. Dit geldt bij een inbraak maar bijvoorbeeld ook bij doorrijden na een aanrijding met het gebouw of toegangshek. Overigens kan er in veel gevallen digitaal aangifte worden gedaan. Op https://www.politie.nl/aangifte treft u meer informatie aan over het doen van aangifte.
  • Onderbouwing van kosten: kosten kunnen uitsluitend gedeclareerd worden als er onderleggers beschikbaar zijn (zoals een offerte, factuur of bon) en de verzekeraar vooraf met de kosten heeft ingestemd. Uitgezonderd van instemming vooraf zijn noodmaatregelen, bijvoorbeeld het afsluiten van een lekkende waterleiding of het dichtzetten van een kapot raam. Bij een hoog schadebedrag wil de verzekeraar veelal eerst een expert langs sturen om de schade te beoordelen.

Als er niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, kunnen wij de schade helaas niet voor u behandelen.

Voor wie zijn de kosten?
Niet alle kosten zijn gedekt binnen de opstalverzekering. Het herstel van het defect is bijvoorbeeld niet altijd gedekt, gevolgschade veelal wel. Is er sprake van nalatigheid of achterstallig onderhoud dan is er helemaal geen dekking.

Of de eventuele kosten vervolgens voor de VvE of voor uzelf zijn is helaas niet altijd vooraf vast te stellen. Vooral bij lekkages is dat lastig te bepalen. We geven u drie voorbeelden ter illustratie:

  1. Is de lekkage ontstaan door verouderd voeg/kitwerk of loszittende tegels in uw badkamer dan is er sprake van achterstallig onderhoud. De kosten (ook gevolgschade) zijn voor uw rekening.
  2. Is er een leiding kapot in uw privé-gedeelte, dan is het herstel van de leiding voor uw rekening maar de gevolgschade valt veelal onder de dekking. Denkt u hierbij aan het moeten openbreken en weer herstellen van wanden of vloeren.
  3. Valt de kapotte leiding onder het leidingstelstel van de VvE dan zijn de herstelkosten voor de VvE en valt de gevolgschade onder de dekking.

Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk vooraf vast te stellen voor wie de herstelkosten zijn, maar dat lukt niet in alle gevallen. Houd rekening met mogelijke kosten die voor uw rekening zijn.

Meerwaarde-opstalverzekering
De opstalverzekering dekt schade aan het casco van het gebouw en aan de gemeenschappelijke voorzieningen die “aard- en nagelvast” met het gebouw verbonden zijn. Ook bepaalde gevolgschade in de woning wordt vergoed, maar slechts tot op het niveau van de oorspronkelijke basisuitrusting (standaard keuken en badkamer, geen parketvloer), tenzij een zogeheten meerwaardeverzekering is afgesloten. Of er een meerwaardeverzekering is afgesloten kunt u nazien in uw digitale VvE-dossier.

U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

Glasverzekering
De glasverzekering is doorgaans onderdeel van de opstalverzekering. Deze verzekering dekt glasbreuk voor zover deze niet wordt veroorzaakt door opzet en/of ouderdom. Al het heldere lichtdoorlatende glas in en aan de woning wordt vergoed, alsook eventuele noodvoorzieningen. Lek- of blindgeslagen dubbelglas is meestal uitgesloten van dekking.

In uw digitale VvE-dossier kunt u bij de details van het verzekeringscontract zien of uw VvE een glasverzekering heeft afgesloten en via welk telefoonnummer u glasschade kunt melden. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

WA-verzekering VvE
De verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) van de VvE dekt schade die ontstaat als gevolg van gebreken aan het gebouw (afgewaaide dakpannen, vallende stenen). Dit vervangt niet uw particuliere WA-verzekering.

Rechtsbijstandverzekering
Uw VvE kan bijvoorbeeld in conflict komen met derden of er kan een conflict zijn tussen leden onderling. Soms met juridische consequenties. Veel VvE’s hebben daarom een rechtsbijstandverzekering, zodat ze worden bijgestaan als dat nodig is. Let op: ook dit is niet hetzelfde als een particuliere rechtsbijstandverzekering.

Voor welke verzekeringen zorgt u zelf?
Er zijn veel verschillende verzekeringen voor particulieren. Op het internet treft u informatie aan van diverse verzekeraars. Waar u zich voor laat verzekeren is uiteraard aan u maar in de meeste gevallen is het raadzaam om een verzekering voor uw inboedel af te sluiten. Onder “inboedel” kunt u verstaan alles wat los in uw woning aanwezig is (denk aan meubels, kleding, kostbaarheden, maar ook laminaat). Het afsluiten ervan is niet verplicht maar schade aan uw inboedel is niet gedekt via de (opstal)verzekering van de VvE.

Heeft uw VvE geen meerwaarde-opstalverzekering en heeft u zelf een luxe keuken, badkamer of parketvloer aangebracht? Dan is het beslist raadzaam om zelf een meerwaarde-opstalverzekering af te sluiten. U ontvangt via de opstalverzekering van de VvE namelijk alleen een vergoeding voor de oorspronkelijke basisuitrusting van het gebouw.

Indien u zelf nog geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) heeft, is het raadzaam om deze af te sluiten en eventueel nog een rechtsbijstandsverzekering. De WA-verzekering en, indien aanwezig, de rechtsbijstandsverzekering van de VvE gelden niet voor u persoonlijk.