verkopen of verhuren

VERKOPEN OF VERHUREN

Verhuren of in gebruik geven van uw woning
Als u uw woning (tijdelijk) wilt verhuren of in gebruik wilt geven aan een ander, bent u volgens het splitsingsreglement (onderdeel splitsingsakte), verplicht dat te melden aan het bestuur van uw VvE. Soms zijn er binnen het splitsingsreglement of het huishoudelijk reglement van uw VvE specifieke voorwaarden gesteld aan de verhuur.

In uw digitale VvE-dossier kunt u de reglementen van uw VvE raadplegen. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

Uw toekomstige huurder zal moeten verklaren zich te houden aan het splitsingsreglement en (indien aanwezig) het huishoudelijk reglement van uw VvE. Onderstaand treft u hiervoor een standaard gebruikersverklaring aan. Houd u er rekening mee dat u bij verhuur te allen tijde verantwoordelijk bent voor het gedrag van uw huurder en de betaling van de VvE-bijdragen.

PDF gebruikersverklaring

Verkopen van uw woning
Als u uw woning verkoopt, heeft de makelaar allerlei VvE gegevens van u nodig. Denk bijvoorbeeld aan de jaarrekening, de notulen, de VvE-begroting en de meerjarenonderhoudsbegroting. VvE Beheer Amsterdam verstrekt zelf geen gegevens aan makelaars.

Deze informatie vindt u in uw digitale VvE-dossier. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Klik hier voor meer informatie.

Overige aandachtspunten bij verkoop
De notaris zal bij het bestuur van de VvE een verklaring opvragen omtrent de stand van uw VvE-bijdrage en uw aandeel in het reservefonds van de VvE. Deze verklaring zal door ons worden verstrekt.

Betaalt u uw VvE-bijdrage per automatische incasso? Deze stopt automatisch na de overdracht van uw appartementsrecht bij de notaris.

Is er binnen uw VvE-gebouw een collectieve verwarmingsinstallatie aanwezig? De definitieve afrekening van uw stookkosten vindt plaats na afloop van het betreffende stookjaar. Als u gedurende het "stookjaar" uw woning verkoopt dan ontvangt u op een later tijdstip nog een eindafrekening.
Het kan zijn dat u moet bijbetalen of geld terugkrijgt. Geef dus altijd uw nieuwe adres aan ons door!