verbouwen en harde vloeren

VERBOUWEN, HARDE VLOEREN, CV-KETEL EN ROOKGASAFVOER

U woont in een VvE-gebouw. U bent met meerdere mensen eigenaar van het gebouw. Dat betekent dat u ook in uw privédeel niet zomaar alles mag verbouwen.

Voor bijvoorbeeld het weghalen van een (draag)muur, het aanbrengen van een dakraam of dakkapel, het plaatsen van een aanbouw of schuur plaatsen, het aanbrengen van een airco of warmtepomp heeft u meestal toestemming nodig van uw VvE. Maar ook bijvoorbeeld voor het aanbrengen van zonwering, een schotelantenne aan de buitenzijde van uw woning of voor het aanbrengen van een zogeheten harde vloer kan toestemming benodigd zijn. Wilt u verbouwen dan begint u altijd met het raadplegen van de splitsingsakte. Hierin staat waarvoor toestemming nodig is en wat er wel of juist niet mag.

Denkt u daar niet te licht over. Als u zonder toestemming van uw VvE gaat verbouwen en/of een harde vloer aanbrengt, loopt u het risico dat u achteraf de verbouwing ongedaan moet maken of uw vloer moet verwijderen met alle financiële schade van dien. De benodigde toestemming van de VvE staat volledig los van de benodigde bouw- of omgevingsvergunningen die u bij uw gemeente dient aan te vragen, ook al heeft u de benodigde vergunningen, u heeft evengoed toestemming van uw VvE nodig.

Wilt u verbouwen dan is het raadzaam een goed onderbouwd plan in te dienen bij de vergadering (via het bestuur). Op de vergadering wordt er over uw aanvraag gestemd en worden de voorwaarden bekend gemaakt. Het kan zo zijn dat er een extra vergadering op uw kosten moet worden uitgeroepen. Ook kunt u kosten hebben aan het opstellen van een juridisch document waarin de verbouwing en voorwaarden worden vastgelegd.

Bent u eigenaar in een complex waarin een groot eigenaar zit dan zijn voorwaarden vaak al deels bekend. Het is aan te raden dan de website van de groot eigenaar te raadplegen.