stookkosten en afrekening

STOOKKOSTEN EN AFREKENING

Onderstaande tekst is alleen van toepassing als er binnen uw VvE-gebouw een collectieve verwarmingsinstallatie aanwezig is en de VvE de warmtelevering met u afrekent.

Voorschotbijdrage stookkosten
U betaalt binnen uw VvE-bijdrage een voorschot voor stookkosten. Het voorschot is veelal gebaseerd op het gemiddelde verbruik van voorgaande jaren. Toch kan uw werkelijke verbruik per jaar sterk afwijken, bijvoorbeeld als er een strenge winter is geweest. Bovendien is dit afhankelijk van de mate waarin u uw individuele woning verwarmt. Houd u daar rekening mee!

Meteropname en afrekening stookkosten
Doorgaans wordt het verbruik gemeten door warmtemeters op de radiatoren. Na afloop van elk jaar worden de verbruiksgegevens opgenomen door een gespecialiseerd bedrijf (bijvoorbeeld Techem of Ista) dat op basis daarvan een eindafrekening maakt. Inmiddels worden bij veel VvE’s de verbruiksgegevens digitaal uitgelezen en hoeft er niemand thuis te zijn voor de opname.
Vervolgens stellen wij een eindafrekening op waarin het werkelijk verbruik wordt verrekend met het voorschot dat u aan de VvE heeft betaald. Afhankelijk daarvan ontvangt u geld terug of moet u iets bijbetalen.

Defecte warmtemeter
Let op! Ook u bent verantwoordelijk voor een correcte stookkostenafrekening. Is uw meter defect of twijfelt u aan de juistheid van de registratie, bent u verplicht dat te melden. U kunt dat via onze organisatie doen. Ga nooit zelf aan de meters sleutelen, het betreft verzegelde meters! Mocht een meter door onzorgvuldig handelen defect raken dan ontvangt u voor de reparatie van de warmtemeter een nota van uw VvE.

Verwijderen of wijzigen van radiatoren
De collectieve CV-installatie, inclusief radiatoren, (thermostatische) radiatorknoppen en warmtemeters, is eigendom van de VvE tenzij dit in de splitsingsakte anders is aangegeven. Indien u wijzigingen wil aanbrengen, dan behoort u dit altijd in overleg te doen met uw VvE. Dat kan via onze accountmanager.

Individuele nota voor gaslevering
Als u voor een ander toestel in uw appartement (bijvoorbeeld een kooktoestel) ook gas verbruikt, ontvangt u naast de afrekening van de VvE nog een separate nota van de betreffende energieleverancier.

Besparen op uw stookkosten
Bij een collectieve verwarmingsinstallatie heeft u meestal geen eigen thermostaat. U kunt uw warmteverbruik regelen via de knoppen op uw radiatoren. Draait u deze uit als u (in een bepaalde ruimte) afwezig bent! Indien u over thermostaatknoppen beschikt, kunt u deze standaard op een lage stand zetten zodat u niet teveel verbruikt. Op internet treft u ook allerlei bespaartips op energie aan.