reparatie of schade

REPARATIEVERZOEK OF SCHADEMELDING

Een reparatieverzoek of schademelding geeft u eenvoudig door via uw digitale VvE-dossier. Klik hier om in te loggen en klik vervolgens in de linker menubalk op “gebouwbeheer”, “reparatieverzoek melden”. U heeft hiervoor uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik hier voor meer informatie.

U kunt uitsluitend reparatieverzoeken indienen die betrekking hebben op de gemeenschappelijke zaken van de VvE. Reparaties aan uw privé-gedeelte handelt u zelf af.

Voor wie zijn de kosten van een reparatie?
Wat gemeenschappelijk is en wat privé, ligt vast in het splitsingsreglement van uw VvE. Daarin is geregeld wie verantwoordelijk is voor de kosten. In de regel is alles wat de verschillende eigenaren gezamenlijk gebruiken en onderhouden gemeenschappelijk. Denkt u bijvoorbeeld aan het dak, de gevels met daarin de kozijnen, de galerijen, de hoofdentree, de lift, het trappenhuis en soms de tuin. De splitsingsakte heeft u bij de notaris ontvangen. U treft de splitsingsakte ook aan in uw digitale VvE-dossier. Klik hier om in te loggen. In deze akte is het hierboven genoemde splitsingsreglement soms integraal opgenomen, maar meestal wordt verwezen naar een modelreglement, en wordt in de akte aangegeven op welk punt van dit model is afgeweken.

Het is niet altijd vooraf vast te stellen of de kosten van de reparatie voor rekening van de VvE zijn of voor uw eigen rekening. Vooral bij lekkages is dat lastig vooraf te bepalen. Uiteraard proberen wij dat zo zorgvuldig mogelijk vast te stellen.

Overigens kan schade in bepaalde situaties gedekt zijn via de opstalverzekering van uw VvE, ook al betreft de schade uw privé-gedeelte. Meer informatie hierover treft u aan onder verzekeringen en schadeafhandeling.