privacy

PRIVACY

In 2018 is de nieuwe privacywet AVG in werking getreden. Als gevolg daarvan maken wij afspraken met alle VvE's over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

VvE Beheer Amsterdam is net als de VvE verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Omdat beide verantwoordelijke zijn, leggen wij deze afspraken vast in een samenwerkingsovereenkomst. In deze Samenwerkingsovereenkomst worden de rechten en plichten die voortvloeien uit de AVG vastgelegd. Met name de rolverdeling is hierin van belang. De Samenwerkingsovereenkomst die wij u aanbieden is opgesteld door een advocatenkantoor en is specifiek voor VvE's bedoeld. De privacyverklaring maakt onderdeel uit van de samenwerkingsovereenkomst en kunt u op deze pagina inzien.
Download de privacyverklaring.