vve-bijdrage en incasso

VVE-BIJDRAGE EN AUTOMATISCHE INCASSO

VvE bijdrage
Als u wilt weten hoeveel u elke maand moet betalen aan de Vereniging van Eigenaren en waar dit geld aan wordt besteed, kunt u een kijkje nemen in uw digitale VvE-dossier (onder ‘Mijn pagina’ - ‘Periodieke bijdrage’). Hebt u geen inloggegevens? Klik dan hier. Uw VvE-bijdrage (ook wel servicekosten genoemd) dient u voor de eerste dag van de maand te betalen aan de VvE.

Wij maken het u makkelijk
We vragen u om ervoor te zorgen dat de bijdrage op tijd op de rekening van de VvE staat. Als u een automatische incassomachtiging hebt gegeven, heeft u hier geen omkijken naar - wij schrijven de bijdrage dan per de eerste van de maand af. Ook als de VvE-bijdrage (na een vergaderbesluit) wijzigt, zorgen wij ervoor dat het juiste bedrag wordt afgeschreven.

Machtigingsformulier automatische incasso
Met onderstaand formulier kunt u uw VvE machtigen om uw periodieke bijdrage automatisch af te schrijven. Wij versturen vervolgens ter verificatie een bevestiging naar het bij ons bekende e-mail- of postadres. Hierin vermelden wij vanaf welke datum de bijdrage wordt geïncasseerd. Tot die tijd dient u de bijdrage zelf over te maken.

   
Naam en voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN rekeningnummer
   
Naam VvE (incassant)
Adres Postbus 738, 1000 AS Amsterdam


De op dit moment openstaande bedragen mogen ook geïncasseerd worden.


1 + 1 = (dit is om spam te voorkomen)

   

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopend incasso­-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens VvE-bijdragen, die conform de vergaderbesluiten verschuldigd zijn, en u geeft toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de VvE. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.