kosten

KOSTEN

Overzicht onderhoudswerkzaamheden VvE's

In dit overzicht staat weergegeven of bepaalde onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de VvE of de individuele eigenaar zijn. Dit overzicht gaat uit van een doorsnee-situatie. Deze geldt niet voor iedere VvE. In het splitsingsreglement (onderdeel van de splitsingsakte) staat specifiek voor uw VvE aangegeven wat gemeenschappelijk is en wat privé. Meestal verwijst de splitsingsakte naar een modelreglement, in de akte wordt dan aangegeven op welk punt van dit model is afgeweken. U vindt de splitsingsakte in uw digitale VvE-dossier op www.mijnvba.nl.
 

1. Glas, schilder- en behangwerk

 1. Schilderwerk buitendeuren, buitenramen en –kozijnen, woningtoegangsdeuren, trappenhuizen/gangen etc. ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Schilderwerk van de binnenzijde van buitenramen en –kozijnen en woningtoegangsdeuren ⇒ kosten voor eigenaar
   
 3. Binnenschilderwerk, met inbegrip van het witten of sausen van plafonds en wanden ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Behangwerk ⇒ kosten voor eigenaar
   
 5. Het vervangen van binnen- en buitenbeglazing bij breuk of beschadiging, exclusief erfafscheidingen en volledig glazen deuren. (via de glasverzekering van de VvE) ⇒ kosten voor VvE
   

2. Timmerwerk, hang- en sluitwerk

 1. Onderhoud en vernieuwing van buitendeuren, buitenramen en -kozijnen en van de woningtoegangsdeur, incl. hang- en sluitwerk (duidelijke gevallen van schuld door koper uitgezonderd) ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Onderhoud en vernieuwen van buitendeuren en ramen in de gemeenschappelijke ruimten, inclusief hang- en sluitwerk
  ⇒ kosten voor VvE
   
 3. Onderhoud en vernieuwing van hang- en sluitwerk van binnendeuren en –ramen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Het vervangen van zoekgeraakte en gebroken sleutels of eventueel vervangen van slot of cilinder als gevolg hiervan
  ⇒ kosten voor eigenaar
   
 5. Het herstellen en vernieuwen van direct in de ramen of gevel opgenomen ventilatieroosters ⇒ kosten voor VvE
   
 6. Reparatie en vervanging van de klep van de brievenbus ⇒ kosten voor VvE
   
 7. Het vervangen van tochtprofielen die een technische eenheid vormen met buitendeuren- en ramen ⇒ kosten voor VvE
   
 8. Het vervangen van alle andere tochtprofielen ⇒ kosten voor eigenaar
   

3. Metsel-, stukadoor- en tegelwerk

 1. Het onderhouden en herstellen van de buitengevels ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Het herstellen van beschadigingen aan stukadoorwerk bijvoorbeeld als gevolg van het verwijderen van oude behanglagen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 3. Het vervangen van beschadigde wand-, vloer- en vensterbanktegels ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Het herstellen van krimpscheuren in het stukadoorwerk ⇒ kosten voor eigenaar
   

4. Daken, schoorstenen en ventilatiekanalen

 1. Het onderhouden en vernieuwen van dakpannen en andersoortige dakbedekkingen ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Het schoonhouden en eventueel ontstoppen van schoorsteenkanalen en ventilatiekanalen ⇒ kosten voor VvE
   
 3. Het ontstoppen van rookgasafvoerkanalen wegens bouwkundige gebreken ⇒ kosten voor VvE
   

5. Sanitaire voorzieningen

 1. Het onderhouden van lekkende kloset- en stortbakaansluitingen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 2. Het onderhouden en vervangen van kranen met inbegrip van het vernieuwen van kraanleertjes ⇒ kosten voor eigenaar
   
 3. Het ontdooien en repareren van alle bevroren installaties en leidingen die water bevatten voor zover de koper passende maatregelen had kunnen treffen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Het herstellen van waterleidingen (voor zover deze vallen onder de gemeenschappelijke gedeelten van de VVE)
  ⇒ kosten voor VvE
   

6. Rioleringen, goten

 1. Het schoonmaken en ontstoppen van rioleringen, gootsteenafvoeren, douche- en wastafelafvoeren en klosetaansluitingen en wasmachine-afvoeren (sifon zelf ontstoppen) ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Het schoonmaken van goten en regenpijpen ⇒ kosten voor VvE
   
 3. Het ontstoppen van gemeenschappelijke balkon- en galerij-afvoeren ⇒ kosten voor VvE
   
 4. Het ontstoppen van balkonafvoeren bij individuele woningen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 5. Het onderhouden en vernieuwen van verzakte en afgebroken rioleringen en andere huisaansluitingen ⇒ kosten voor VvE
   

7. Installaties

 1. Het onderhouden en vernieuwen van gasleiding (gemeenschappelijke leidingen) ⇒ kosten voor VvE
   
 2. Het vervangen en repareren van aansluitingen van gasverbruiktoestellen, met inbegrip van de daarbij geplaatste gaskranen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 3. Het vervangen en herstellen van beschadigde schakelaars, wandcontactdozen en lichtophangpunten ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Het onderhouden en vervangen van de belinstallatie ⇒ kosten voor VvE
   
 5. Het vernieuwen van smeltzekeringen en de houders daarvoor ⇒ kosten voor eigenaar
   
 6. Het onderhouden en vernieuwen van de verlichtingsinstallaties van gemeenschappelijke ruimten, inclusief vervangen van lampen ⇒ kosten voor VvE
   
 7. Het ontluchten en bijvullen van de in de woning aanwezige individuele centrale verwarmingsinstallatie ⇒ kosten voor eigenaar
   
 8. Het verhelpen van storingen en schoon laten maken van de individuele centrale verwarmingsinstallatie ⇒ kosten voor eigenaar
   
 9. Het weer in bedrijf stellen van de individuele centrale verwarmingsinstallatie na langdurige buitengebruikstelling
  ⇒ kosten voor eigenaar
   
 10. Het vervangen van de aardlekschakelaar ⇒ kosten voor eigenaar
   
 11. Het onderhoud van de centrale afzuiginstallatie(s) ⇒ kosten voor VvE
   
 12. Het schoonhouden van ventilatieroosters van de mechanische ventilatie in de woning ⇒ kosten voor eigenaar
   
 13. Het onderhouden en herstellen van individuele mechanische ventilatie(s) ⇒ kosten voor eigenaar
   
 14. Bij collectieve CV-installatie, het onderhoud en vervangen van radiatoren, radiatorkranen en leidingen ⇒ kosten voor VvE
   

8. Tuinen en paden

 1. Het onderhoud van het bij de woning behorende tuin, evenals de beplanting en de afscheidingen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 2. Het herstellen van schade aan tuinhekken en windschermen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 3. Het herstellen van bestrating en het vervangen van gebroken tegels in de privé-tuinen ⇒ kosten voor eigenaar
   
 4. Het herstellen van bestrating en het vervangen van gebroken tegels in de gemeenschappelijke tuin ⇒ kosten voor VvE
   

9. Algemeen

 1. Het opnemen en herleggen van vloerbedekking met de daarbij behorende, door de koper aangebrachte ondervloeren, inclusief parketvloeren, plavuizenvloeren, indien noodzakelijk voor de uitvoering van reparatiewerkzaamheden of noodzakelijke inspecties onder deze vloeren ⇒ kosten voor eigenaar
   

10. Bestrijding van ongedierte

 1. Het bestrijden en verdelgen van muizen, gewone mieren, vlooien, wespen, muggen, wandluizen, ratten, faraomieren en kakkerlakken in de privé gedeelten en aansluitende tuin en/of balkon, voor zover deze niet vallen onder gemeenschappelijke ruimten ⇒ kosten voor eigenaar
   
 2. Het bestrijden en verdelgen van muizen, gewone mieren, vlooien, wespen, muggen, wandluizen, ratten, faraomieren en kakkerlakken in de algemene ruimten ⇒ kosten voor VvE