technisch beheer

TECHNISCH BEHEER

Als het gaat om het beheren van onroerend goed is het technische beheer het meest aansprekend. Het is voor iedere eigenaar van een appartement van het grootste belang dat het gebouw in goede staat is en blijft. Het onderhoud van het gebouw en de openbare ruimten zijn immers bepalend voor de uitstraling en de waarde van uw woning!

VvE Beheer Amsterdam beschikt over een team van zeer ervaren medewerkers gespecialiseerd in bouwkunde en installatietechniek. Zij zijn iedere dag bezig zijn met het technisch beheer van VvE's. Door het opstellen van een goed onderhoudsplan en het permanent volgen van de staat van onderhoud, zorgen wij ervoor dat uw onroerend goed haar waarde behoudt.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

  • technische opname
  • opstellen en bewaken van de meerjarenonderhoudsbegroting
  • voorbereiding en directievoering
  • reparatieverzoeken en schademeldingen
  • contractbeheer
  • begeleiden van investeringen

Technische opname
Wij starten onze beheeractiviteiten met een beginopname, deze opname maakt deel uit van de 'BeheerQuickScan'. Op deskundige wijze nemen we de staat op van het onderhoud van het gebouw en de technische installaties. De beginopname vormt de basis voor de onderhoudsplannen.

Meerjarenonderhoudsbegroting
Samen met u stellen we de uitgangspunten voor het onderhoudsbeleid vast en vertalen dat in een meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB). Hierin staat omschreven welk onderhoud in de loop van de tijd moeten worden uitgevoerd en geeft uw VvE een goede indicatie van de daarmee gemoeide kosten. Door middel van een herinspectie (veelal eenmaal per drie jaar) stellen we vast of de MJOB nog actueel is en/of dient te worden aangepast.

Voorbereiding en toezicht (directievoering)
De MJOB wordt door ons gedetailleerder uitgewerkt. Op basis van een inspectie controleren we wat er van het geplande onderhoud exact moet worden uitgevoerd. Wij maken een werkomschrijving of bestek en vragen meerdere offertes bij uitvoerende bedrijven aan. Vervolgens verzorgen we de bewonerscommunicatie en we begeleiden en houden toezicht op de werkzaamheden. Verder controleren we het uitgevoerde werk alvorens dit aan u wordt opgeleverd.

Reparatieverzoeken en schademeldingen
Voor het aannemen en afhandelen van reparaties, schades en ander dagelijks onderhoud kunt u bij ons terecht. Wij geven geselecteerde aannemers opdracht tot het uitvoeren van onderhoud. Voor storingen en urgente meldingen zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Contractbeheer
Wij ondersteunen u bij het aangaan of wijzigen van contracten met betrekking tot het beheer en onderhoud van uw gebouw en de installaties. Waar nodig geven wij u gevraagd en ongevraagd advies en selecteren wij leveranciers. Desgewenst kunnen wij ook een schoonmaakprogramma opstellen en de uitgevoerde werkzaamheden controleren.

Investeringen
Bij veel VvE's leeft de wens om het complex te verfraaien (door bijvoorbeeld de entree aan te passen) of extra voorzieningen aan te brengen (zoals een video-installatie). Ook op dit gebied kunnen wij ondersteuning bieden en voorstellen uitwerken.

Parkeerplaatsen en garages
Ook voor het beheer van parkeerplaatsen en parkeergarages kunt u bij ons terecht. Het is voor iedere eigenaar van groot belang dat de parkeergarage goed wordt onderhouden, veilig en goed toegankelijk is.

De werkzaamheden kunnen bestaan uit:

  • afhandelen van reparatieverzoeken aan installaties als slagbomen en elektrische hekwerken
  • afsluiten van de nodige service- en onderhoudscontracten
  • beheer brandmeldinstallatie
  • begeleiden van controles in relatie tot (brand)veiligheid