bestuurlijk beheer

ADMINISTRATIEF EN BESTUURLIJK BEHEER

VvE Beheer Amsterdam biedt alle voorkomende diensten op het gebied van administratief en bestuurlijk beheer. Iedere VvE heeft een vaste accountmanager, zodat het VvE-bestuur aan één telefoontje of e-mail aan onze organisatie voldoende heeft.

Op de achtergrond is dagelijks een team van ervaren administratief medewerkers bezig met het actueel houden van uw administratie. Door onze schaalgrootte beschikken wij over diverse gespecialiseerde medewerkers, zoals schade-afhandelaars die alles weten van verzekeringen en polisvoorwaarden.

De belangrijkste werkzaamheden betreffen:

  • bestuurlijke ondersteuning
  • voorbereiden, begeleiden en notuleren van vergaderingen
  • voeren van de ledenadministratie
  • digitaal VvE-dossier
  • opstarten nieuwe VvE's
  • activeren slapende VvE’s
  • ondersteuning en advies bij verzekerings- en energiezaken

Bestuurlijke ondersteuning
Als bestuurslid van een VvE weet u wat het besturen van u vergt. In ieder geval veel tijd en moeite. Het vraagt ook om deskundigheid op uiteenlopende gebieden. Soms heeft u behoefte aan advies bij lastige vraagstukken. Onze accountmanager helpt u graag op weg.
De accountmanager kent de formele kant van het appartementsrecht, maar is ook het aanspreekpunt voor uw praktische vragen en zorgt ervoor dat u het juiste antwoord krijgt.

Ledenvergadering
De vergadering van eigenaars is het hoogste orgaan van de vereniging en stelt het jaarverslag en de begroting officieel vast. Ook biedt deze vergadering de mogelijkheid om over allerlei onderwerpen van gedachten te wisselen. Wij nemen u daarbij veel werk uit handen. Wij ondersteunen u bij de voorbereiding, schrijven de vergadering voor u uit en verzorgen de notulen (inclusief een besluiten- en actielijst). Waar mogelijk ondersteunen wij het bestuur met het opvolgen van de acties.

Ledenadministratie
De ledenadministratie kunt u met gerust hart aan ons overlaten. Wij houden het eigenaarsregister actueel en bij verkoop regelen we de financiële afwikkeling met de notaris.

Digitaal VvE-dossier
De administratie is op ieder moment via een website, specifiek voor uw VvE, inzichtelijk voor het VvE-bestuur. Via dit digitale VvE-dossier houdt u grip op de situatie en dat is wel zo prettig. Het gaat immers om uw geld. Individuele leden zijn beperkt geautoriseerd en kunnen via de site allerlei informatie en documenten van de VvE raadplegen, alsook persoonlijke gegevens.

Opstarten nieuwe VvE's
Bij het opstarten van nieuwe VvE's werken we met vaste protocollen. Hierdoor wordt alles in één keer goed geregeld, zowel in juridisch, financieel als in technisch opzicht.

Activeren slapende VvE's
Het komt nogal eens voor dat een VvE door uiteenlopende redenen niet actief is. Hierdoor kan bijvoorbeeld noodzakelijk onderhoud in gevaar komen, de financiële administratie kan een reden van zorg zijn, of het gebouw zou on(der)verzekerd kunnen zijn. Daardoor loopt de kwaliteit van het gebouw achteruit en daalt de waarde. Wij hebben de ervaring om uw VvE op een snelle en slagvaardige manier weer nieuw leven in te blazen.

Verzekeringszaken
Wij ondersteunen en adviseren bij het beheer van uw verzekeringsportefeuille en verzorgen de afwikkeling van schadeclaims. Door schaalgrootte hebben wij uitstekende afspraken met verzekeraars. Zowel over de voorwaarden als over de prijs. De voordelen daarvan geven wij geheel aan de VvE's door. U profiteert hierdoor van zeer scherpe verzekeringspremies.